Orkiestra Dęta OSP Skomielna Biała

P1130503

Historia Orkiestry Dętej w Skomielnej Białej sięga początku dwudziestego wieku .
W 1928 roku założono muzykę smyczkową zwaną „Handzlową”. Zespół ten konkurował z muzyką „Słowiakową”, którą prowadził organista Władysław Kołpak.  Połączone muzyki liczyły siedemnaście instrumentów i dały początek orkiestrze dętej. Za namową kierownika szkoły postanowiono założyć „Stowarzyszenie Muzyczne w Skomielnej Białej”. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie  w Myślenicach  i otrzymało „Statut Stowarzyszenia Muzycznego w Skomielnej Białej”. Od tego czasu orkiestra zaczęła pracować według statutu.  Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu. Zaczęto chodzić   po kolędzie, na festyny, imieniny i pochody. W 1932 roku Franciszek Macioł objął miejsce kapelmistrza orkiestry.
Później przyszła II wojna światowa, która przerwała działalność orkiestry. Część instrumentów została zniszczona.     Po wojnie orkiestra znów się na nowo odrodziła, a ponieważ władze komunistyczne nie pozwalały na samodzielną działalność orkiestry – działano przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej. Niestety Franciszek Macioł        w 1989 roku zmarł i orkiestra bardzo odczuła jego brak. Wówczas to    w roku 1998 Orkiestrę postanowił wziąć      w swoje ręce Macioł Wiesław (Marek). W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęło przybywać nowych młodych ludzi, chcących grać w orkiestrze. Można powiedzieć ,że orkiestra przeżyła odrodzenie. W roku 2000 zostały przepisane i uporządkowane wszystkie utwory.   W roku 2003 do Orkiestry wstąpiły dwie dziewczyny z roli Żurowej. Przełamały tym samym dawne zwyczaje , że w Orkiestrze grają tylko chłopcy i mężczyźni.
Do roku 2003 była orkiestrą przy OSP w Skomielnej Białej i nie była nigdzie zarejestrowana. Od 2003 roku Orkiestra działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu.