Amatorski teatr im. Fr.Macioła Skomielna Biała

teatr 1

Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej powstał w 1933 roku. Tworzyło go wtedy kilkanaście osób. Pierwsze przedstawienia powstawały pod okiem nauczyciela miejscowej szkoły Jana Fulińskiego, potem Franciszka Macioła – dzisiejszego patrona teatru.
W pierwszym okresie działalności teatr występował pod kościelną dzwonnicą, a gdy we wsi wybudowano Parafialny Dom Ludowy grano na tamtejszej scenie.  Wybuch II wojny światowej osłabił działalność teatru, ale Jasełka były zawsze grane na święta. Po wojnie zespół powrócił do działalności. Próby odbywały się w domu reżysera i kierownika Zespołu Pana Franciszka Macioła. Teatr działał pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Kiedy Ochotnicza Straż Pożarna wybudowała remizę teatr stał się wizytówką strażaków, którzy ten teatr  współtworzyli  i na scenie remizy odbywały się próby i występy. Teatr uświetniał imprezy okolicznościowe Ochotniczej Straży Pożarnej  i wiejskie,   a także zaczął brać udział w przeglądach konkursowych.
W 1974 roku na Przeglądzie Amatorskich Teatrów OSP Polski Południowej w Puławach zajął  I miejsce. W 1976 r. zespół po raz pierwszy wyjechał do Czarnego Dunajca na Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych ( obecna nazwa Przepatrzowiny). W 1985 r. właśnie w Czarnym Dunajcu za sztukę „Swaty” zespołowi przyznano I miejsce i nominację do udziału w Sejmiku Międzywojewódzkim Wiejskich Zespołów Teatralnych w Nowym Sączu. Tam zespół został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. Jako najlepszy wiejski teatr otrzymał zaproszenie do wystąpienia na deskach Teatru Wsi Polskiej  w Warszawie.

Zespół  zakwalifikowany został do Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie także w 1992 r.   z widowiskiem „Piekielnica”.
Z inicjatywy powstałego Oddziału Związku Podhalan  teatr reaktywował swoją działalność (2007 r.), aby kontynuować dawne tradycje. Kierownikiem teatru została Irena Gacek – córka zmarłego w 1989 roku Franciszka Macioła.

W czasie swej wieloletniej działalności Teatr występował niezliczoną ilość razy a jego członkowie zdobywali prestiżowe nagrody.  W roku 2012 zespół otrzymał nagrodę Starostwa Powiatowego  w Myślenicach za osiągnięcia w dziedzinie kultury a także otrzymał odznaczenie Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej.