Korpiołki

Góralski Zespół Pieśni i Tańca „Korpiołki” został założony z inicjatywy Związku Podhalan Odział w Skomielnej Białej w roku 2010. W chwili obecnej zespół liczy 23 osoby – głównie dzieci. Funkcję kierownika Zespołu pełni p. Jadwiga Kowalczyk.
W styczniu 2011r. Zespół rozpoczął naukę pieśni i tańców regionalnych. Próby odbywały się początkowo w salce katechetycznej udostępnionej przez Proboszcza Parafii w Skomielnej Białej. Pierwszy występ Zespołu odbył sie w maju 2011r. z okazji otwarcia Filii GOK w Skomielnej Białej.
Od września 2011 roku Zespół prowadzony jest przez instruktora zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu, a próby odbywają się w Filii GOK w Skomielnej Białej.
W listopadzie 2012 r powstała kapela góralska, która w chwili obecnej liczy 8 osób.
Zespół występuje na uroczystościach opłatkowych, Święconym, Dożynkach gminnych i wiejskich a także uroczystościach kościelnych.