Toporzanie

Zespół istnieje ponad 35 lat – powstał w 1973, założony przez p. Zofię Rapacz, Franciszka Kołatka i Marię Łazarczyk.
Do najważniejszych tradycji, kultywowanych przez zespół należą : obrzędy związane z okresem kolędowym – pasterze z gwiazdą i turoniem ; dożynki – stare dożynkowe przyśpiewki,  młócenie zboża cepami i ośpiewywanie wieńca dożynkowego. Istotnym elementem kultury regionu kultywowanym przez zespół są dawne piosenki i przyśpiewki oraz kolędy. Nieodłączną częścią są również tańce – krzyżok, polki lub walczyki. Do tańca przygrywa kapela, w której skład wchodzą : skrzypce, skrzypce drugie, guzikówka (heligonka) – zastępowana coraz częściej akordeonem, trąbka oraz kontrabas (basy).
Do innych tradycyjnych obrzędów należą : wesele, cepiny, skubanie pierza, zrękowiny, tradycje bożonarodzeniowe.
W chwili obecnej zespół liczy 26 osób, a jego opiekunami są p. Barbara i Andrzej Druzgałowie.
Do najważniejszych występów i osiągnięć w latach 2008/2009 należą:

*2008 :
– 35 lecie istnienia zespołu
– Dożynki Gminne Tenczyn
– Dożynki Powiatowe Pcim
– Obrzęd wicia wianka – Scena Moliere Kraków
*2009:
-Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych – Myślenice, I miejsce
-Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych – Bukowina Tatrzańska, II miejsce -Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych Małopolski – Czarny Dunajec, I miejsce -Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych– Bukowina Tatrzańska, I miejsce -Dni Bacowskie – Malatina, Słowacja
-Dożynki Gminne, Skomielna Biała