Zagórzanie

Zespół powstał w roku 2000 z inicjatywy pani Anieli Wilczak i pani Barbary Klimas jako Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Lubniu.
W roku 2005, w piata rocznicę działalności, zespół przyjął nazwę „Zagórzanie”. Kierownikiem zespołu jest pani    Aniela Wilczak.
„Zagórzanie” kultywują dawne obrzędy i tradycje, nawiązując czasem do działalności „Watry”, nieistniejącego już lubieńskiego zespołu regionalnego.
W swoim repertuarze mają zarówno dawne śpiewki lubieńskie i nowe – tworzone na specjalne okazje, przez członków zespołu. Nie brakuje także zabawnych scenek rodzajowych, szopek noworocznych i całego bogactwa tradycyjnych pieśni.